EnglishDutch
Our Moving Borders 2012 | 2013 | 2014 Quality of the society

Prof. dr. Ing. Teun Hardjono is een veel gevraagd spreker op strategiedagen en congressen, waarop hij met intrigerende uitspraken en verrassende denkmodellen de tongen los weet te krijgen en de gedachten in beweging weet te zetten. Teun schuwt daarbij niet om, als daar aanleiding toe is, de grenzen op te zoeken tussen de harde strategische -en levensbeschouwelijke zingevingsvraagstukken. 

 

"Het snelste zeilschip werd gebouwd in de tijd toen stoomboten al uitgevonden waren."

 

Teun doelt met deze uitspraak op het feit dat het pad dat een organisatie bewandelt niet per sé het pad is dat uitkomt in de wereld van succes, innovatie, toegevoegde waarde of maatschappelijke awareness. Organisaties moeten buiten bestaande denkkaders kunnen denken én handelen om er voor te zorgen dat ze op de lange termijn hun bedrijfsvoering kunnen voortzetten.

Met passie, toewijding en inspiratie deelt Teun zijn visie tijdens lezingen en meetings op het gebied van kwaliteitsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, organisatieontwikkeling, strategie en innovatie om het strategisch perspectief van een organisatie naar een (nóg) hoger niveau te tillen.
Teun heeft verschillende bestsellers geschreven met betrekking tot kwaliteitsmanagement, socialisatievermogen, innovatievermogen en MVO. Begin 2013 heeft hij de bestseller “Horizontaal Organiseren” gepubliceerd. Daarnaast behoren de boeken “Perspectieven op Kwaliteit.nl”, “Perspectieven op MVO.nl” en “Management van Processen” tot bestsellers binnen dit vakgebied en werden er duizenden exemplaren van zijn proefschrift “Ritmiek en Organisatiedynamiek verkocht, waarin in zijn Vierfasen-model een wetenschappelijke onderbouwing krijgt.


Carrière
Sinds 1998 is Teun parttime hoogleraar Kwaliteitsmanagement en Certificatie aan de RSM (Rotterdam School of Management) Erasmus University Rotterdam. Tevens staat hij in het Corporate Social Responsibilty Executive Programma van de Erasmus School of Accounting en Assurance. Teun is tot 2014 voorzitter van de Examencommissie van de RSM geweest. Daarnaast had en heeft hij nog tal van nevenfuncties. Zo was hij negen jaar lid van de Accreditatie Commissie van de Raad voor Accreditatie en nog altijd lid van de Raad van Toezicht van de Examenkamer, lid van de Klankbordgroep Levensbeschouwing en Ondernemen van het VNO-NCW , fellow van het Wetenschappelijke Instituut van het CDA en voor het CDA gemeenteraadslid in Gouda. Daarnaast is Teun sinds 2011 directeur bij CSR Academy. Dit is een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van de wereld van morgen. De essentie van CSR Academy is; “Empowering people for a better society.”

 

Organisatieadvies op directieniveau
Teun begon zijn carrière als adviseur bij Berenschot B.V. Hij werkte daar meer dan twintig jaar en is daar gestart met het adviseren bij de herstructurering van de Nederlandse Confectie Industrie.
De laatste jaren bij Berenschot B.V. is Teun vooral bezig geweest met advies op het gebied van ondernemingsstrategie en bestuur. Ten slotte adviseerde Hardjono tal van bedrijven op directieniveau met betrekking tot de bedrijfsvoering voor organisatie als de Politie en het UWV .

 

MVO in Europa
In 2005 rondde Teun een groot Europees project af, gesubsidieerd door de Europese Commissie om tot een bedrijfskundig model te komen waarmee organisaties duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen invoeren, het zogenoemd ECSF, European Corporate Sustainability Framework. Op hun verzoek becommentarieerde hij het framework dat de Zuid- en Midden Amerikaanse afdeling van de UNIAPAC ( de wereldkoepel organisatie van Christelijke werkgeversorganisaties) voor MVO had opgesteld. Tegenwoordig spreekt en publiceert hij regelmatig over de relatie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Innovatie.


“Tijdens het blussen al nadenken over de wederopbouw.”

Kwaliteit in Europa
Teun, die bekend staat als één van de initiators en boegbeelden van kwaliteit in Europa en volgde opleiding bij beroemde kwaliteitsgoeroes als dr. W.E. Deming en J.M. Juran. Op grond van zijn verdiensten werd hij als eerste Nederlander gevraagd voor de prestigieuze International Academy of Quality en heeft hij geparticipeerd in een werkgroep die het European Excellence of EFQM model hebben ontworpen. Ook adviseerde hij de minister van Economische Zaken over de manier waarop in Nederland meer aandacht kon worden gecreëerd voor kwaliteit.
Dit advies heeft zijn beslag gekregen in het INK model. Tevens is Teun initiatiefnemer voor de oprichting van de Dutch Academy for Quality, waar vrijwel alle Nederlandse Wetenschappers, die zich bezig houden met de kwaliteit van organisaties, lid van zijn.
 

                  “Als alles transparant is zie je niks meer.”

                                                                                       

Ontwikkelingsgericht
Teun promoveerde in 1995 aan de TU Eindhoven op het proefschrift Ritmiek en Organisatiedynamiek. In zijn proefschrift Organisatie Dynamiek en Ritmiek heeft Hardjono het Vierfasen-model aannemelijk gemaakt. Hierin laat hij zien dat als er werkelijk wordt gestreefd naar continuïteit het om meer gaat dan geld alleen. Het ontwikkelen van het Intellectueel- en, socialisatievermogen en het waarmaken van maatschappelijk opdrachtvermogen zijn even belangrijk, zo niet belangrijker. Het door Hardjono ontworpen Vierfasen-model vormt voor veel organisaties de basis voor de visie op de bedrijfsvoering, maar laat ook zien welke condities er moeten zijn om te kunnen innoveren.


“Ervaringskennis moet wetenschappelijk blootgelegd worden.”


Teun heeft inmiddels tien zogenoemde buitenpromovendi als promotor begeleid bij het afleveren van hun proefschrift en in meer dan twintig kleine en grote commissies gezeten. Zijn grote drijfveer daarbij is het mogelijk maken van het leveren van een proefschrift door personen die dat op latere leeftijd willen doen en op die manier hun opgebouwde kennis en ervaring wetenschappelijk te onderbouwen en publiekelijk te maken.