EnglishDutch
Our Moving Borders 2012 | 2013 | 2014 Quality of the society

Teun is samen met Arnold Roozendaal gestart met een nieuwe initiatief: De Goudse School. Dit is een platform voor organisatievraagstukken met een brug tussen Technologie, Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap.

DeGoudseSchool neemt ontwikkelingen waar en facilteert ontmoetingen. Zij acteert als een netwerkorganisatie. Zij creëert én ruimte én draagt bij aan de verbinding tussen de themagerichte programma’s

Voor kansrijke initiatieven worden themagerichte programma’s geïnitieerd

Kijk direct even op de nieuwe website